Pobierz: Regulamin 16. PKO Poznań Półmaraton (PDF)

I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. Organizator

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl
https://halfmarathon.poznan.pl
Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tj:
  ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań w pokojach: 201, 202, 203, 204.
  Biuro Zawodów czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  tel. +48 61 835 79 17, e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl.
 2. W dniach 12-13 kwietnia 2024r. Biuro Zawodów przeniesie swoją siedzibę na: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Hala nr 3.

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 14 kwietnia 2024 r. w Poznaniu.
 2. Start: godzina 10.00 ul. Grunwaldzka (przy Międzynarodowych Targach Poznańskich Sp. z o.o.).
 3. Meta: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (Plac Marka).

V. Strefy startowe

 1. Zawodnicy ustawią się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych w kolejności:
  • zawodnicy elity biegu,
  • pozostali zawodnicy – w strefach zgodnie z informacją na numerze startowym.
 2. Strefy startowe przypisane są do uczestników na podstawie zadeklarowanego w zgłoszeniu przez nich czasu ukończenia Półmaratonu.
 3. Każdej strefie startowej przypisany jest odpowiedni kolor paska widoczny na numerze startowym zawodnika:
  • strefa AA – pasek żółty – elita biegu,
  • strefa A – pasek czerwony – zawodnicy z czasem poniżej 1:30,
  • strefa B – pasek zielony – czas 1:30 – 1:39,
  • strefa C – pasek niebieski – czas 1:40 – 1:49,
  • strefa D – pasek fioletowy – czas 1:50 – 1:59,
  • strefa E – pasek brązowy – czas 2:00 – 2:14,
  • strefa F – pasek pomarańczowy – czas 2:15 – 3:00.
 4. Wybraną strefę startową uczestnik może zmienić do dnia 2 kwietnia 2024 roku po zalogowaniu się na swój indywidualny profil biegacza dostępny poprzez stronę www.halfmarathon.poznan.pl i kliknięciu „Zaloguj się”.
 5. Organizator przewiduje start falowy.

VI. Trasa

 1. Długość trasy: 21,097 km.
 2. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 3. Trasa posiada atest AIMS, World Athletics, PZLA.
 4. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi.
 5. Trasa Półmaratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 13:30.

VII. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym w punkcie VII.1, zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu lub dojechać do mety mikrobusem
  z napisem „Koniec Półmaratonu”.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym Regulaminie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny.

VIII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie oficjalnych czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie pojawi się co najmniej 8 mężczyzn lub 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje odpowiednio zwiększona, aby ich obejmować.
 2. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 3. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta każdego uczestnika. Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje chip i podlega on zwrotowi na mecie zawodów.
 4. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 5. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie to start, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.
 6. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisywać będzie numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. Punkty odżywiania, sanitarne i medyczne

 1. Punkty odżywiania będą się znajdowały na trasie biegu co około 5 km, począwszy od 5-tego kilometra trasy.
 2. Na wszystkich punktach odżywiania znajdą się: woda, czekolada, dodatkowo punkty odżywiania na 10, 15 i 20 kilometrze wyposażone będą w napój izotoniczny.
 3. Nie zaleca się biegaczom picia oraz jedzenia na trasie biegu, poza punktami wyznaczonymi przez Organizatora.
 4. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników, z wyłączeniem zawodników zgłoszonych, jako elita biegu.
 5. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się punkty medyczne oraz kabiny WC (toalety).
 6. Organizator zapewni opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

X. Uczestnictwo

 1. W 16. Poznań Półmaratonie prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 14 kwietnia 2024 r. ukończą 18 lat.
 2. W 16. Poznań Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób poruszających się na wózkach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijami trekkingowymi i kijami do nordic walking.
 3. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym i/lub chipem, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
 5. Numer startowy musi być przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do dowolnej stopy zawodnika (sznurowadło buta). Umieszczanie chipa w innym miejscu grozi dyskwalifikacją.
 7. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA („Przepisy Zawodów
  w Lekkoatletyce” wydanie polskie na podstawie WA), WA, wytyczne AIMS oraz niniejszy Regulamin.
 8. Zapisując się na Półmaraton zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się
  z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 9. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień startu zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie
  w Biurze Zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. przy ul. Głogowskiej 14 wyłącznie w dniach:
  12.04.2024 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 20:00,
  13.04.2024 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00.
 2. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie okazania dokumentu tożsamości lub karty startowej, którą zawodnik może pobrać ze swojego indywidualnego profilu biegacza. Zawodnik, który odbiera pakiet startowy tylko na podstawie dokumentu tożsamości, przed podejściem do stanowiska odbioru, powinien znać swój numer startowy.
 3. Karta startowa dostępna będzie do pobrania od dnia 4 kwietnia 2024r. od godz. 11.00 na indywidualnym profilu zawodnika (dostęp www.halfmarathon.poznan.pl – zakładka „Zaloguj”).
 4. Jeżeli zawodnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać kartę startową (ksero/skan) lub dowód (ksero/skan) osobie, która odbierze pakiet za niego.
 5. Pakiety startowe można odebrać najpóżniej 13.04.2024 r. W dniu Półmaratonu, tj. 14 kwietnia 2024 r., Biuro Zawodów będzie zamknięte, a odbiór pakietów startowych niemożliwy.
 6. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem. Również pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w późniejszym terminie.
 7. Pakiet startowy zawierać będzie:
  • kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, 4 agrafki, worek do depozytu,
  • worek/torbę, materiały reklamowe sponsorów.

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
  70-74, 75 i więcej lat.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.

XIII. Zgłoszenia/opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.halfmarathon.poznan.pl albo osobiście w siedzibie Organizatora lub w Biurze Zawodów.
 2. Termin zgłoszeń oraz płatności online upływa w dniu 11 kwietnia 2024r. lub po osiągnięciu limitu opłaconych zgłoszeń.
 3. W dniach 12 i 13 kwietnia 2024r. (jeżeli nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Biurze Półmaratonu (MTP, hala nr 3) w godzinach jego otwarcia, tzn. od 10.00 do 20.00.
 4. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 10 500 osób.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 6. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  Koszulki techniczne w cenie 60 zł sztuka można zakupić albo zapisując się na bieg lub w terminie późniejszym do dnia 13 marca 2024 r.

  Termin zgłoszeńPakiet startowy bez koszulkiPakiet startowy z koszulką
  Do 15 stycznia 2024 r.145 zł205 zł
  Od 16 stycznia do 6 marca 2024 r.170 zł230 zł
  (zakup koszulki możliwy do dnia 13 marca 2024 r.)
  Od 7 marca do 11 kwietnia 2024 r.200 zł260 zł
  (zakup koszulki możliwy do dnia 13 marca 2024 r.)
  W dniach 12 i 13 kwietnia 2024 r.245 złBrak możliwości zakupu koszulki

  * W wariancie z koszulką cena podlega zwiększeniu o wartość koszulki ,tj. 60 zł lub jej wielokrotność.
  Zakupione koszulki techniczne będą do odbioru na stoisku Organizatora, zlokalizowanym w hali nr 3 na Poznań Run Expo.
  Szczegółowe rozmiary koszulek przedstawione są w tabeli, która stanowi załącznik do formularza rejestracyjnego. Koszulki wydawane są na podstawie rozmiaru wskazanego w formularzu rejestracyjnym, bez możliwości zmiany zadeklarowanego rozmiaru. Zmiana rozmiaru zakupionej koszulki możliwa jest wyłącznie na etapie zgłoszeń w terminie do dnia 13 marca 2024 r. W sprawie koszulek zakupionych, ale nie odebranych w dniach 12 i 13 kwietnia Organizator prosi o kontakt e-mailowy na adres info@marathon.poznan.pl po dniu 14 kwietnia 2024 roku.

 7. Zawodnik ma prawo nabyć pakiet startowy z dowolną liczbą koszulek technicznych, z czego cena jednej koszulki to 60 zł. Zamówienie koszulki/ek możliwe jest poprzez odznaczenie podczas zapisu dodatkowego pola jedynie do dnia 13.03.2024 r. włącznie.
 8. Uczestnik ma także możliwość zamówienia dodatkowych usług, których ceny wynoszą:
  • Grawerowanie medalu: 25 zł
  • Personalizacja zakupionej koszulki: 25 zł (zakup możliwy do dnia 13.03.2024 r.)
 9. O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty lub wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.
 10. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora niezależnie od powodu rezygnacji uczestnika z biegu.
 11. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (tj. D.U.2020.287 ze zm.) uczestnikom, będącym konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 12. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem https://autopay.pl. Za rozliczenia i bezpieczeństwo płatności online odpowiada Autopay S.A., z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: 585-13-51-185, Regon: 191781561, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod nr IP17/2013. Regulamin Autopay. Formy płatności dostępne dla uczestnika to: bankowe przelewy elektroniczne, karty płatnicze, BLIK.
  Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 13. Prawo bezpłatnego startu w Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do dnia 13 kwietnia 2024 r. oraz dostępności miejsc, mają:
  • zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie wcześniejsze 15 edycji Poznań Półmaratonu (w wersji tradycyjnej lub wirtualnej),
  • zawodnicy, którzy w 15. Poznań Półmaratonie (edycja tradycyjna) zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych; istnieje możliwość scedowania bezpłatnego startu na inną osobę (aby tego dokonać, należy skontaktować się z Biurem Zawodów),
  • zawodnicy startujący w Półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych przez POSiR,
  • zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora POSiR (indywidualne przypadki) na pisemny wniosek zainteresowanego,
  • zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów konkursów, w których nagrodą było zwolnienie z opłaty startowej,
  • oficjalni pacemakerzy,
  • zawodnicy kontraktowi,
  • goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora.
 14. Osoby niepełnosprawne mogą zostać zwolnione z opłaty startowej na pisemny wniosek złożony do Dyrektora POSiR lub mogą ubiegać się o zwrot opłaty startowej na podstawie orzeczenia lekarskiego przedstawionego jedynie do wglądu podczas odbioru pakietu startowego. Prosimy o NIEPRZESYŁANIE ww. orzeczeń mailowo czy listem do Organizatora.
 15. Prawo do 50% zniżki na opłatę startową mają zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 60 lat (zniżki nie sumują się).
 16. Prawo do 25% zniżki od opłaty startowej mają posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania. Karty Rodziny Dużej z innych miast nie uprawniają do ww. zniżki.
 17. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który jest zapisany, ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2024r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika na stronie internetowej: https://runner.halfmarathon.poznan.pl/. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.
 18. Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

XIV. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary oraz nagrody finansowe w wysokości:
  • I miejsce: 10 000 zł,
  • II miejsce: 6 000 zł,
  • III miejsce: 4 000 zł,
  • IV miejsce: 3 000 zł,
  • V miejsce: 2 000 zł,
  • VI miejsce: 1 000 zł.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowani według czasu netto) otrzymują za I, II, III miejsce zwolnienie z opłaty startowej w 17. Poznań Półmaratonie w 2025roku, z możliwością przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 3. Zwycięzcy w kategorii „najlepszy poznaniak i najlepsza poznanianka” otrzymują puchary, które zostaną wysłane za pośrednictwem poczty.
 4. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują puchary, które zostaną wysłane za pośrednictwem poczty.
 5. Bonus za pobicie rekordu trasy poznańskiego Półmaratonu dla pierwszej kobiety (czas poniżej 01:07:54 ) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 00:59:32 ) wynosi 10 000 PLN.
 6. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują biegaczom według kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 7. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin otrzymują medal.
 8. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie
  z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, po uzyskaniu wyników badań antydopingowych. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w gotówce.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na podany rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia Półmaratonu. Pobierz: oświadczenie do celów podatkowych (PDF).

XV. Kontrola antydopingowa

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A” zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 3. W przypadku rezygnacji zawodnika ze zbadania próbki „B” wynik próbki „A” uznaje się za właściwy i powoduje on dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 4. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów World Athletics i PZLA.

XVI. Noclegi

 1. Organizator nie zapewnia bezpłatnego noclegu z 13/14.04.2024 r.

XVII. Depozyty, szatnie, prysznice

 1. Depozyty oraz szatnie znajdować się będą w pobliżu mety Półmaratonu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. (hala nr 3A).
 2. Zawodnicy mogą oddać swoje rzeczy do depozytu w godzinach od 8:15 do 9:30. Cały bagaż oddawany przez zawodnika do depozytu musi mieścić się w jednym oznaczonym naklejką z numerem zawodnika worku / torbie.
 3. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów.
 4. W pozostawianym w depozycie bagażu nie mogą znajdować się przedmioty szklane i inne, które mogą uleć łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych, np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. W sytuacji pozostawienia w depozycie ww. rzeczy za ich zniszczenie lub zgubienie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie 14.04.2024r. za okazaniem numeru startowego do godz. 14.00.
 7. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
 8. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Półmaratonie będą mogli po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków do godz. 14.00 także w hali 3A na terenie Międzynarodowych Targów Sp. z o. o. ul. Głogowska 14.

XVIII. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie halfmarathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne z biegu będą zamieszczane na stronie halfmarathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu z badań antydopingowych.
 3. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, kraj, płeć) 16. Poznań Półmaratonu zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej:
  http://halfmarathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/wyniki/
  o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych, w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy biegu w czasie jego trwania będą ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje w biegu na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z ogromnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Półmaratonie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Półmaratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce Półmaratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 5. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Półmaratonie oraz protesty dotyczące wyników Półmaratonu można składać e-mailem na adres Organizatora: info@halfmarathon.poznan.pl lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora: POSiR, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań
  w terminie 3 dni od daty zakończenia Półmaratonu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Półmaratonu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Półmaratonu jest zabroniona.
 8. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu 16. Poznań Półmaratonu w przypadku zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec np. wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą.

Poznań, 6 marca 2023 r., Dyrektor POSiR

Wcześniejsze wersje Regulaminu do pobrania:
Regulamin 16. PKO Poznan Półmaraton (PDF) – obowiązujący do 30 stycznia 2024
Regulamin 16. PKO Poznań Półmaraton (PDF) – obowiązujący do 5 marca 2024