Organizator:
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. +48 61 835 79 17
info@halfmarathon.poznan.pl

Informacje dla zawodników:
info@halfmarathon.poznan.pl

Informacje dla sponsorów:
sponsoring@marathon.poznan.pl

Informacje dla mediów:
media@halfmarathon.poznan.pl

Koordynator wolontariuszy:
Fundacja Runport – Angelika Remus
angelika.remus@runport.pl

Koordynator pacemakarów:
Artur Kujawiński
akujawinski@gmail.com

Utrudnienia w ruchu:
utrudnieniawruchu@halfmarathon.poznan.pl
Numer infolinii: +48 502 622 438
Dostępny:

  • w piątek 12.04 w godz. 17:00-20:00,
  • w sobotę 13.04 w godz. 10:00-20:00,
  • w niedzielę 14.04 w godz. 07:00-14:00.