Nieoficjalne wyniki zamieszczane zostaną bezpośrednio po biegu.
Wyniki oficjalne zamieszczane zostaną po uzyskaniu ostatecznego protokołu z Instytutu Sportu w Warszawie – Zakładu Badań Antydopingowych.