Tutaj znajdziesz nieoficjalne wyniki, które zostaną zamieszczone bezpośrednio po zakończonym biegu – 5 kwietnia 2020 roku. Wyniki oficjalne zostaną zamieszczone na stronie po uzyskaniu ostatecznego protokołu z badań antydopingowych.

Uwaga! Dane uczestników 13. PKO Poznań Półmaratonu takie jak (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, płeć) zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych, w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.