Regulamin 13.PKO Poznań Półmaratonu dla nowego terminu 18.04.2021 – w przygotowaniu.