I. Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie.

II. Organizator

Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Spychalskiego 34
61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00
e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl
https://halfmarathon.poznan.pl
Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów mieści się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tj:
  ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań w pokojach: 201, 203, 204.
  Biuro Zawodów czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  tel. +48 61 835 79 17
  e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl
 2. W dniach 3 – 4 kwietnia 2020 roku Biuro Zawodów przeniesie swoją siedzibę na: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Hala nr 3

IV. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 5 kwietnia 2020 roku w Poznaniu.
 2. Start: godzina 10.00 ul. Grunwaldzka (przy Międzynarodowych Targach Poznańskich sp. z o.o.).
 3. Meta: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (plac Marka).
 4. Termin, miejsce i trasa Półmaratonu mogą ulec zmianie, jak również Półmaraton może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.

V. Strefy startowe

  1. Zawodnicy ustawią się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych w kolejności:
   • zawodnicy elity biegu,
   • pozostali zawodnicy – w strefach zgodnie z informacją na numerze startowym.
  2. Strefy startowe przypisane są do uczestników na podstawie zadeklarowanego w zgłoszeniu przez nich czasu ukończenia Półmaratonu.
  3. Każdej strefie startowej przypisany jest odpowiedni kolor paska widoczny na numerze startowym zawodnika:
   • strefa AA – pasek żółty – elita biegu
   • strefa A – pasek czerwony – zawodnicy z czasem poniżej 1:30
   • strefa B – pasek zielony – czas 1:30 – 1:39
   • strefa C – pasek niebieski – czas 1:40 – 1:49
   • strefa D – pasek fioletowy – czas 1:50 – 1:59
   • strefa E – pasek brązowy – czas 2:00 – 2:14
   • strefa F – pasek pomarańczowy – czas 2:15 – 3:00
  4. Wybraną strefę startową uczestnik może zmienić do dnia 25 marca 2020 roku na swoim indywidualnym profilu internetowym na stronie Półmaratonu.

VI. Trasa

 1. Długość trasy: 21,097 km.
 2. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 3. Trasa posiada atest AIMS, IAAF, PZLA.
 4. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi i poziomymi.
 5. Trasa Półmaratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 13:30.

VII. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym określonym w punkcie VII.1, zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu lub dojechać do mety mikrobusem z napisem „Koniec Półmaratonu”.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym regulaminie limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny.

VIII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie oficjalnych czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie pojawi się co najmniej 8 mężczyzn lub 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje odpowiednio zwiększona, aby ich obejmować.
 2. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 3. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta każdego uczestnika. Chipy podlegają zwrotowi.
 4. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 5. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie to start, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.
 6. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisywać będzie numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

IX. Punkty odżywiania, sanitarne i medyczne

 1. Punkty odżywiania będą się znajdowały na trasie biegu co około 5 km, począwszy od 5-tego kilometra trasy.
 2. Na wszystkich punktach odżywiania znajdą się: woda, napój izotoniczny, czekolada, cukier.
 3. Nie zaleca się biegaczom picia oraz jedzenia na trasie biegu, poza punktami wyznaczonymi przez Organizatora.
 4. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników, z wyłączeniem zawodników zgłoszonych, jako elita biegu.
 5. W dniu 4 kwietnia 2020r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o.– Hala nr 3, w godz. 12.00 – 20.00, odbędzie się Pasta Party.
 6. Dla uczestników Półmaratonu udział w Pasta Party będzie bezpłatny. Podstawą wydania porcji makaronu będzie bon żywieniowy stanowiący integralną część numeru startowego zawodnika. Należy go oderwać i przekazać w punkcie wydawania posiłku.
 7. Po ukończeniu biegu, za linią mety zawodnicy otrzymają:
  1. w strefie mety – owoce, cukier, czekoladę i napoje,
  2. po opuszczeniu strefy mety – ciepły posiłek.
 8. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały punkty medyczne oraz kabiny WC (toalety).
 9. Organizator zapewni opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.

X. Uczestnictwo

 1. W 13. PKO Poznań Półmaratonie prawo startu mają tylko te osoby, które najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2020r. ukończą 18 lat.
 2. W 13. PKO Poznań Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym oraz chipem przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym oraz chipem, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać przypięty numer startowy.
 5. Numer startowy musi być przymocowany z przodu na piersiach do koszulki/topu za pomocą agrafek lub z przodu do specjalnego paska na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznego z przodu numeru startowego grozi dyskwalifikacja.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć przypięty chip. Chip musi być przytwierdzony do dowolnej stopy zawodnika (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innym miejscu grozi dyskwalifikacją.
 7. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA („Przepisy Zawodów w Lekkoatletyce” wydanie polskie na podstawie IAAF), IAAF (https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents), wytyczne AIMS oraz niniejszy Regulamin.
 8. Zapisując się na Półmaraton zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych (w tym numerów startowych, upominków oraz informacyjnych materiałów półmaratońskich) odbywać się będzie w Biurze Zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. przy ul. Głogowskiej 14 wyłącznie w dniach:
  3.04.2020r. (piątek) w godzinach 11:00 – 20:00,
  4.04.2020r. (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00.
  Pakiet startowy zawodnik odbiera na podstawie dokumentu tożsamości lub karty startowej. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem.
 2. Karta startowa dostępna będzie od dnia 25 marca 2020 roku od godz. 11.00 na indywidualnym profilu zawodnika (dostęp www.halfmarathon.poznan.pl – zakładka „Zaloguj”). Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości lub karty startowej, którą zawodnik może pobrać ze swojego indywidualnego profilu biegacza. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać kartę startową (ksero/ skan), osobie która odbierze pakiet za niego.
 3. W dniu Półmaratonu, tj. 5 kwietnia 2020r., Biuro Zawodów będzie zamknięte, a odbiór pakietów startowych niemożliwy.
 4. Pakiet startowy zawierać będzie:
  • kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, bon na Pasta Party, 4 agrafki,
  • worek/torbę, materiały reklamowe sponsora PKO Banku Polskiego

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.

XIII. Zgłoszenia/opłaty

 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.halfmarathon.poznan.pl albo osobiście w siedzibie Organizatora lub w Biurze Zawodów.
 2. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 2 kwietnia 2020r. lub po osiągnięciu limitu opłaconych zgłoszeń.
 3. W dniach 3 i 4 kwietnia 2020r. (jeżeli nie zostanie wcześniej wyczerpany limit opłaconych zgłoszeń) zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane wyłącznie osobiście w Biurze Półmaratonu (MTP, hala nr 3) w godzinach jego otwarcia, tzn. od 11.00 do 20.00, a płatność odbywać się będzie jedynie gotówką.
 4. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 10 500 osób.
 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ na rachunek bankowy Organizatora opłaty startowej.
 6. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  • zgłoszenia do 20 lutego 2020r. – opłata 95 zł,
  • zgłoszenia 21 lutego – 31 marca 2020r. – opłata 115 zł,
  • zgłoszenia 1 – 2 kwietnia 2020r. – opłata 135 zł,
  • zgłoszenia w dniach 3 i 4 kwietnia 2020r. – opłata 155 zł.
 7. O wysokości opłaty startowej decyduje data wpłaty lub wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesieniu na imprezy organizowane przez Organizatora w kolejnych latach.
 9. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.
 10. Prawo bezpłatnego startu w Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do dnia 4 kwietnia 2020r. oraz dostępności miejsc, mają:
  • zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie wcześniejsze 12 edycji Poznań Półmaratonu,
  • zawodnicy, którzy w 12. PKO Poznań Półmaratonie zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych; istnieje możliwość scedowania bezpłatnego startu na inną osobę (aby tego dokonać, należy skontaktować się z Biurem Zawodów),
  • zawodnicy startujący w Półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych przez POSiR,
  • zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora POSiR (indywidualne przypadki) na pisemny wniosek zainteresowanego,
  • osoby niepełnosprawne na podstawie orzeczenia lekarskiego (patrz punkt 11.)
  • zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora, Partnerów i Sponsorów konkursów, w których nagrodą było zwolnienie z opłaty startowej,
  • oficjalni pacemakerzy,
  • zawodnicy kontraktowi,
  • goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora,
  • Osoby niepełnosprawne mogą zostać zwolnione z opłaty startowej na pisemny wniosek złożony do Dyrektora POSiR lub mogą ubiegać się o zwrot opłaty startowej na podstawie orzeczenia lekarskiego przedstawionego do wglądu podczas odbioru pakietu startowego. Prosimy
   o NIEPRZESYŁANIE ww. orzeczeń mailowo ani pocztą do Organizatora.
 11. Prawo do 50% zniżki na opłatę startową mają zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 60 lat (zniżki nie sumują się).
 12. Prawo do 25% zniżki od opłaty startowej mają posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny z kodem terytorialnym miasta Poznania. Karty Rodziny Dużej z innych miast nie uprawniają do ww. zniżki.
 13. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który jest zapisany, ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2020r. Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika na stronie internetowej: https://runner.halfmarathon.poznan.pl/. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.
 14. Organizator nie pośredniczy w rozliczeniach między zawodnikami.

XIV. Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (klasyfikowani według czasu netto) otrzymują za I, II, III miejsce zwolnienie z opłaty startowej w 14. Poznań Półmaratonie w 2021r., z możliwością przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 3. Zwycięzcy w kategorii „najlepszy poznaniak i najlepsza poznanianka” otrzymują puchary.
 4. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują puchary.
 5. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn:
  • 1 miejsce – 10000 PLN
  • 2 miejsce – 6000 PLN
  • 3 miejsce – 4000 PLN
  • 4 miejsce – 3000 PLN
  • 5 miejsce – 2000 PLN
  • 6 miejsce – 1000 PLN
 6. Bonus za pobicie rekordu trasy poznańskiego półmaratonu dla pierwszej kobiety (czas poniżej 01:09:53 ) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 01:02:00 ) wynosi 10 000 PLN.
 7. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-VI) przysługują biegaczom według kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 8. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin otrzymują medal.
 9. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, po uzyskaniu wyników badań antydopingowych. Nie ma możliwości wypłaty nagrody w gotówce.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na podany rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia Półmaratonu. Pobierz: oświadczenie do celów podatkowych (PDF).

XV. Kontrola antydopingowa

 1. Zdobywcy I, II, III, IV miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn będą poddani kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A” zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika lub zawodniczki.
 3. Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów IAAF i PZLA.

XVI. Noclegi

 1. Organizator zapewni bezpłatny nocleg z 4/5.04.2020r. pierwszym 600 zawodnikom Półmaratonu, którzy zaznaczą rezerwację bezpłatnego noclegu w formularzu rejestracyjnym.
 2. Nocleg zapewniony będzie w halach sportowych przy ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu.
 3. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
 4. Zawodnicy przyjmowani będą na nocleg w dniu 4.04.2019r. za okazaniem numeru startowego.

XVII. Depozyty, szatnie, prysznice

 1. Depozyty oraz szatnie znajdować się będą w pobliżu mety Półmaratonu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. (hala nr 3A).
 2. Zawodnicy oddadzą swoje rzeczy do depozytu zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi w godzinach od 8:15 do 9:30. Cały bagaż oddawany przez zawodnika do depozytu musi mieścić się w jednym oznaczonym naklejką z numerem zawodnika worku. W worku nie mogą znajdować się przedmioty szklane i inne, które mogą uleć łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zakazuje się pozostawiania w depozycie rzeczy cennych np. zegarki, portfele z zawartością, sprzęt elektroniczny itp. Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się w ww. worku.
 3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie 5.04.2020 r. za okazaniem numeru startowego do godz. 14.00.
 4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Półmaratonie będą mogli po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków do godz. 14.00 także w hali 3A na terenie Międzynarodowych Targów Sp. z o. o. ul. Głogowska 14.

XVIII. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki z biegu będą zamieszczone na stronie halfmarathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne z biegu będą zamieszczane na stronie halfmarathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu z badań antydopingowych.
 3. Dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, kraj, klub, kategoria wiekowa, drużyna klasyfikowana, czas netto, czas brutto, kraj, płeć) 13. PKO Poznań Półmaraton zostaną zamieszczone w wynikach końcowych biegu na stronie internetowej: https://halfmarathon.poznan.pl/strefa-zawodnika/wyniki/ o ile uczestnik wyrazi na to zgodę. W przypadku braku zgody uczestnika na umieszczenie ww. danych, w oficjalnych wynikach umieszczony zostanie wyłącznie numer startowy uczestnika oraz jego czas.

XIX. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy biegu w czasie jego trwania będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w Półmaratonie na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Półmaratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych zawodników. Na miejsce Półmaratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 5. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Półmaratonie oraz protesty dotyczące wyników Półmaratonu można składać e-mailem na adres Organizatora (info@halfmarathon.poznan.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (POSiR, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań) w terminie 3 dni od daty zakończenia Półmaratonu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 7. Umieszczanie materiałów reklamowych na starcie, trasie oraz mecie Półmaratonu odbywa się za wyłączną zgodą Organizatora. Reklama innych podmiotów niż oficjalnych Sponsorów i Partnerów Półmaratonu jest zabroniona.

Poznań, grudzień 2019r. Dyrektor POSiR