I. CEL

 1. Celem półmaratonu jest popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Półmaraton promuje Miasto Poznań w Polsce i na świecie.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem półmaratonu jest Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Zakład Budżetowy Miasta Poznania, z siedzibą przy ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, tel. +48 61 835 79 00.

 2. Bieg odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania

III. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów znajduje się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, przy ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań w pokojach: 201, 203, 204. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. +48 61 835 79 17, e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl.

 2. W dniach 24-25 marca 2017 r. siedziba Biura Zawodów znajduje się na Międzynarodowych Targach Poznańskich, przy ul. Głogowskiej 14, 60-101 Poznań.
 3. W dniu zawodów, tj. 26 marca 2017 r., Biuro Zawodów jest nieczynne.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Półmaraton odbywa się w dniu 26 marca 2017 r. w Poznaniu.
 2. Start zlokalizowany jest w okolicy Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 3. Zawody rozpoczynają się o godzinie 9.00.
 4. Meta zlokalizowana jest na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

V. TRASA

 1. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 2. Długość trasy wynosi 21,097 km.
 3. Trasa posiada atest IAAF oraz AIMS.
 4. Każdy kilometr trasy jest oznaczony.
 5. Trasa półmaratonu jest zamknięta dla ruchu kołowego do godziny 1230.

VI. STREFY CZASOWE

 1. Zawodnicy ustawiają się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych.
 2. Strefy startowe odpowiadają czasom, w jakim uczestnicy deklarują ukończenie półmaratonu w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Każdej strefie startowej odpowiada inny kolor paska widoczny na numerze startowym zawodnika:
 • Strefa AA– pasek żółty – numery od 1 do 50
 • Strefa A– pasek czerwony – numery od 51 do 100 oraz z czasem poniżej 1:30
 • Strefa B– pasek zielony – czas 1:30 – 1:39
 • Strefa C– pasek niebieski – czas 1:40 – 1:49
 • strefa D– pasek fioletowy – czas 1:50 – 1:59
 • strefa E– pasek brązowy – czas 2:00 – 2:14
 • strefa F– pasek pomarańczowy – czas 2:15 – 3:00
 1. Uczestnik biegu może zmienić wybraną w formularzu zgłoszeniowym strefę czasową do dnia 15 marca 2017 r. logując się na swoim koncie internetowym na stronie półmaratonu

VII. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12.30, zobowiązani są przerwać bieg i dojechać do mety mikrobusem z napisem „Koniec Półmaratonu”.

VIII. POMIAR CZASU

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywa się na podstawie czasów netto – liczonych od przekroczenia linii startu. Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety.
 2. Pierwsze 100 osób przekraczające linię mety klasyfikowane są na podstawie czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie ma co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje odpowiednio zwiększona, aby ich obejmować.
 3. W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzymuje informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 4. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta zawodnika.
 5. Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 6. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie: start, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, meta.
 7. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisuje numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę są dyskwalifikowani.
 8. Chipy podlegają zwrotowi.

IX. PUNKTY ODŻYWIANIA

 1. Punkty odżywiania znajdują się na trasie co około 5 km.
 2. Produkty na punktach odżywiania rozstawione są na stołach w następującej kolejności:
 • woda do gąbek
 • woda
 • napój izotoniczny
 • czekolada/cukier
 • woda

X. UCZESTNICTWO

 1. W 10. PKO Poznań Półmaratonie prawo startu mają tylko te osoby, które do dnia 26 marca 2017 r. ukończą 18 lat.
 2. W 10. PKO Poznań Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy.
 3. Zawodnicy startujący w 10. PKO Poznań Półmaratonie są weryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniach 24-25 marca 2017 r.
 4. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany.
 5. Zapisując się na półmaraton, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip.
 7. Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.
 8. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz ich modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani.
 9. Chip musi być przytwierdzony do lewej lub prawej nogi zawodnika na wysokości kostki (sznurowadło buta). Przyczepienie chipów w innym miejscu skutkuje dyskwalifikacją.

XI. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW ORAZ ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych odbywa się w Biurze Zawodów na podstawie podpisanej przez zawodnika karty startowej lub jego dokumentu tożsamości.
 2. Biuro Zawodów znajduje się na Międzynarodowych Targach Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14. i czynne jest:
 • 24.03.2017 r. (piątek) w godzinach 1100 – 2000
 • 25.03.2017 r. (sobota) w godzinach 1000 – 2000
 1. W dniu półmaratonu, tj. 26 marca 2017 r., Biuro Zawodów jest zamknięte, a odbiór pakietów startowych niemożliwy.
 2. Karta startowa jest dostępna na internetowym koncie zawodnika na stronie półmaratonu w zakładce „pliki do pobrania“ od 16 marca 2017 r. od godz. 11.00.
 3. Pakiet startowy może być odebrany w imieniu zawodnika przez inną osobę, która ma przy sobie podpisaną przez Zawodnika kartę startową.
 4. Organizator nie wysyła pakietów startowych za pośrednictwem poczty.
 5. Pakiet startowy zawiera: kopertę wraz z numerem startowym, chip do pomiaru czasu, numer na worek do szatni, worek do szatni, bon na Pasta Party, 4 agrafki, worek, koszulkę techniczną, materiały reklamowe sponsora PKO Bank Polski, ulotkę fotomaraton.pl.

XII. KLASYFIKACJE

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
 2. Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.

XIII. ZGŁOSZENIA/OPŁATY

 1. Termin zgłoszeń upływa w dniu 15 marca 2017 r. lub po wyczerpaniu limitu opłaconych zgłoszeń.
 2. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 16 000 osób.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.halfmarathon.poznan.pl lub osobiście w Biurze Zawodów.
 4. Aby zapisać się na półmaraton i otrzymać numer startowy, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wpłacić na rachunek bankowy Organizatora opłatę startową.
 5. Opłata startowa wynosi 90 zł.
 6. Każdy zawodnik, który zakupi pakiet startowy 10. PKO Poznań Półmaratonu, otrzyma 20% zniżki na pakiet startowy 18. PKO Poznań Maratonu, który odbędzie się 8 października 2017 r.
 7. Zawodnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora wysokość opłaty startowej w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia do biegu. Po tym czasie konto zawodnika dezaktywuje się. Zawodnik może ponownie aktywować swoje konto pod warunkiem, że limit miejsc nie został wyczerpany. Aby aktywować konto, zawodnik musi kliknąć na swoim koncie internetowym zakładkę „płatność”.
 8. Ostateczny termin dokonania opłaty startowej (pod warunkiem, że wcześniej nie został osiągnięty limit opłaconych zgłoszeń) to 22 marca 2017 r.
 9. Prawo bezpłatnego startu w półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do 15.03.2017 r., mają:
 • zawodnicy, którzy w 9. PKO Poznań Półmaratonie zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych; istnieje możliwość scedowania bezpłatnego startu na inną osobę (aby tego dokonać, należy skontaktować się z Biurem Zawodów),
 • zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie wcześniejsze 9 edycji Poznań Półmaratonu,
 • zawodnicy startujący w półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych przez POSiR,
 • zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora POSiR (indywidualne przypadki losowe) na pisemny wniosek potwierdzony stosowną dokumentacją,
 • zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora konkursów,
 • pacemakerzy,
 • zawodnicy kontraktowi,
 • goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie organizatora.
 1. Prawo do 25% zniżki od opłaty startowej mają posiadacze karty „Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej“. Karty Rodziny Dużej z innych miast nie są respektowane.
 2. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy biegowe organizowane przez POSiR.
 3. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który nie posiada jeszcze numeru startowego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2017 r. Aby tego dokonać, musi wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na jego koncie na stronie internetowej półmaratonu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w formularzu powstałe z winy zawodnika przenoszącego swój numer startowy na inną osobę.
 4. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany numerów startowych między zawodnikami.
 5. Organizator nie wyraża zgody na start zawodnika z numerem startowym przypisanym innemu biegaczowi. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby, jest dyskwalifikowany.

XIV. NAGRODY

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary.
 2. Zwycięzcy I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują zwolnienie z opłaty startowej w 11. Poznań Półmaratonie 2018, z możliwością przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 3. Zwycięzcy w kategorii „najlepszy poznaniak i najlepsza poznanianka” otrzymują puchary.
 4. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują puchary.
 5. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn:
 • I miejsce – 8000 PLN
 • II miejsce – 6000 PLN
 • III miejsce – 4000 PLN
 • IV miejsce – 3000 PLN
 • V miejsce – 2000 PLN
 • VI miejsce – 1000 PLN
 1. Bonus za pobicie rekordu trasy poznańskiego półmaratonu dla pierwszej kobiety (czas poniżej 01:10:26 ) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 01:02:00 ) wynosi 10 000 PLN.
 2. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-III) i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują biegaczom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 3. Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin, otrzymują medal.
 4. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy po uzyskaniu protokołu z Instytutu Sportu w Warszawie – Zakładu Badań Antydopingowych. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na podany rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Druk do pobrania.
 7. Spośród wszystkich biegaczy, którzy ukończą 10. PKO Poznań Półmaraton zostanie rozlosowanych 10 nagród pieniężnych o wartości 1000 zł brutto każda. Losowanie odbędzie się 26 marca 2017 roku po biegu na scenie w strefie mety. Warunkiem udziału w losowaniu jest wrzucenie przez zawodnika kuponu do urny. Kupon stanowi integralną część numeru startowego zawodnika. Należy go oderwać i wrzucić do urny znajdującej się przy wyjściu do Biura Zawodów w dniach 24-25 marca 2017 r. Obecność przy losowaniu jest nieobowiązkowa.

XV. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 1. Zdobywcy I, II, III, IV miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn są poddawani kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie listą WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości i szczegółach badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika.

XVI. WYNIKI

 1. Nieoficjalne wyniki półmaratonu są zamieszczone na stronie www.halfmarathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne biegu są zamieszczane na stronie www.halfmarathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu z Instytutu Sportu w Warszawie – Zakładu Badań Antydopingowych.

XVII. ŻYWIENIE

 1. W dniu 25 marca 2017 r. na terenie MTP, w godz. 12.00 – 20.00, odbywa się Pasta Party.
 2. Dla uczestników półmaratonu udział w Pasta Party jest bezpłatny. Podstawą wydania porcji makaronu jest bon żywieniowy stanowiący integralną część numery startowego zawodnika. Należy go oderwać i przekazać w punkcie wydawania posiłku.
 3. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają:
 • w strefie mety – owoce, cukier, czekolada i napoje,
 • po opuszczeniu strefy mety – ciepły posiłek.

XVIII. SZATNIE

 1. Szatnie znajdują się w pobliżu mety półmaratonu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 2. Zawodnicy oddają rzeczy do szatni zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi w godzinach od 7.15 do 8.45.
 3. Wydawanie worków odbywa się za okazaniem numeru startowego.
 4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.

XIX. NOCLEGI

 1. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 25/26.03.2017 r. pierwszym 600 zawodnikom półmaratonu, którzy zaznaczą rezerwację noclegu w formularzu rejestracyjnym.
 2. Nocleg zapewniony jest w halach sportowych przy ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu.
 3. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
 4. Zawodnicy przyjmowani są na nocleg w dniu 25.03.2017 r. za okazaniem numeru startowego.

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 2. Wszyscy uczestnicy półmaratonu są ubezpieczeni w czasie trwania biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Warunkiem startu w półmaratonie jest wyrażenie przez zawodnika zgody na udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
 4. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w półmaratonie. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Wszyscy uczestnicy półmaratonu mogą po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków.
 6. Pisemne protesty należy przekazywać do Biura Zawodów drogą mailową na adres info@halfmarathon.poznan.pl. w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu, którego decyzje są nieodwołalne.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Dyrektor POSiR
Dyrektor Półmaratonu

Poznań, grudzień 2016 r.