Pobierz: Regulamin 11 PKO Poznań Półmaratonu (PDF)

Regulamin 11. PKO Poznań Półmaratonu

I. Cel

 1. Celem półmaratonu jest popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Półmaraton promuje Miasto Poznań w Polsce i na świecie.

II. Organizator

 1. Organizatorem półmaratonu jest Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Zakład Budżetowy Miasta Poznania, z siedzibą przy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, tel. +48 61 835 79 00.
 2. Bieg odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

III. Biuro Zawodów

 1. Biuro Zawodów znajduje się w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, przy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań w pokojach: 201, 203, 204. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. +48 61 835 79 17, e-mail: info@halfmarathon.poznan.pl.
 2. W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku siedziba Biura Zawodów znajdować się będzie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań.
 3. W dniu zawodów, tj. 15 kwietnia 2018 roku, Biuro Zawodów będzie nieczynne.

IV. Termin i miejsce

 1.  Półmaraton odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2018 roku w Poznaniu.
 2. Start zlokalizowany będzie w okolicy Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 3.  Zawody rozpoczną się o godzinie 10.00.
 4.  Meta zlokalizowana będzie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 5. Termin, miejsce i trasa Półmaratonu może ulec zmianie, jak również Półmaraton może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej.

V. Trasa

 1. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 2. Długość trasy wynosi 21,097 km.
 3. Trasa posiada atest IAAF, AIMS, PZLA.
 4. Każdy kilometr trasy oznaczony będzie znakami pionowymi i poziomymi.
 5. Trasa półmaratonu zamknięta będzie dla ruchu kołowego do godziny 13:30.

VI. Strefy czasowe

 1. Zawodnicy ustawią się na starcie w wydzielonych i odpowiednio oznakowanych strefach startowych.
 2. Strefy startowe odpowiadają czasom, w jakim uczestnicy deklarują ukończenie półmaratonu w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Każdej strefie startowej odpowiada inny kolor paska widoczny na numerze startowym zawodnika:
  • strefa AA – pasek żółty – (Elita biegu)
  • strefa A – pasek czerwony – zawodnicy z czasem poniżej 1:30
  • strefa B – pasek zielony – czas 1:30 – 1:39
  • strefa C – pasek niebieski – czas 1:40 – 1:49
  • strefa D – pasek fioletowy – czas 1:50 – 1:59
  • strefa E – pasek brązowy – czas 2:00 – 2:14
  • strefa F – pasek pomarańczowy – czas 2:15 – 3:00
 4. Uczestnik biegu może zmienić wybraną w formularzu zgłoszeniowym strefę czasową do dnia 4 kwietnia 2018 roku logując się na swoim koncie internetowym na stronie półmaratonu.

VII. Limit czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:30, zobowiązani są przerwać bieg i zejść z trasy biegu lub dojechać do mety mikrobusem z napisem „Koniec Półmaratonu”.
 3. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego limitu czasu, czynią to na
 4. własne ryzyko i odpowiedzialność. W tym wypadku mają zastosowanie przepisy ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VIII. Pomiar czasu

 1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów netto – liczonych od przekroczenia linii startu. Wyjątkiem jest pierwszych 100 osób przekraczających linię mety.
 2. Pierwsze 100 osób przekraczające linię mety klasyfikowane będą na podstawie czasów brutto – od strzału startera. Jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie ma co najmniej 8 mężczyzn i 8 kobiet, liczba osób klasyfikowanych na podstawie czasu brutto zostaje odpowiednio zwiększona, aby ich obejmować.
 3. W wynikach końcowych każdy uczestnik otrzyma informację zarówno o swoim czasie brutto, jak i czasie netto.
 4. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów przyczepionych do sznurowadła buta zawodnika.
 5.  Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 6. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie: start, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, meta. Brak odczytu z chipa na którymkolwiek z punktów kontrolnych może skutkować dyskwalifikacją.
 7. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisywać będzie numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 8. Chipy podlegać będą zwrotowi.

IX. Punkty odżywiania

 1. Punkty odżywiania znajdować się będą na trasie co około 5 km.
 2. Produkty na punktach odżywiania rozstawione będą na stołach w następującej kolejności:
  • woda do gąbek
  • woda
  • napój izotoniczny
  • czekolada/cukier
  • woda

X. Uczestnictwo

 1. W 11. PKO Poznań Półmaratonie prawo startu mają tylko te osoby, które do dnia 15 kwietnia 2018 roku ukończą 18 lat.
 2. W 11. PKO Poznań Półmaratonie udział biorą jedynie biegacze. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking).
 3. Zawodnicy startujący w 11. PKO Poznań Półmaratonie zostaną zweryfikowani
  w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku.
 4. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby będzie zdyskwalifikowany.
 5. Zapisując się na Półmaraton, zawodnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip.
 7. Numery startowe muszą być przymocowane z przodu do koszulek sportowych na piersiach lub z przodu na pasie na numery startowe zapinanym na biodrach. Pod karą dyskwalifikacji, niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, jego modyfikowanie oraz umieszczenie numeru startowego na plecach. Zawodnikom startującym bez widocznych z przodu numerów startowych grozi dyskwalifikacja.
 8. Chip musi być przytwierdzony do lewej lub prawej nogi zawodnika na wysokości kostki (sznurowadło buta). Przyczepienie chipów w innym miejscu skutkuje dyskwalifikacją.
 9. Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA („Przepisy Zawodów
  w Lekkoatletyce” wydanie polskie na podstawie IAAF), IAAF (https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents), wytyczne AIMS oraz niniejszy regulamin.

XI. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych

 1. Weryfikacja zawodników oraz odbiór pakietów startowych (w tym numerów startowych, upominków oraz informacyjnych materiałów półmaratońskich) odbywać się będzie w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości lub karty startowej. Organizator nie wysyła pakietów startowych pocztą ani kurierem.
 2. Karta startowa dostępna będzie od dnia 5 kwietnia 2018 roku od godz. 11.00 na indywidualnym profilu zawodnika (dostęp www.halfmarathon.poznan.pl – zakładka „Zaloguj”. Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać pakietu startowego, musi przekazać kartę startową lub dowód osobisty (może być ksero albo skan) osobie, która odbierze pakiet za niego.
 3. Biuro Zawodów znajduje się na Międzynarodowych Targach Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14 i czynne jest:
  • 13.04.2018 roku (piątek) w godzinach 10:00 – 20:00
  • 14.04.2018 roku (sobota) w godzinach 10:00 – 20:00
 4. W dniu Półmaratonu, tj. 15 kwietnia 2018 roku, Biuro Zawodów jest zamknięte,
  a odbiór pakietów startowych niemożliwy.
 5. Pakiet startowy zawierać będzie:
    • kopertę z numerem startowym, chipem do pomiaru czasu, naklejkę z numerem na worek do depozytu, bon na Pasta Party, 4 agrafki,
   • worek (typu żeglarskiego), worek do depozytu, koszulkę, materiały reklamowe sponsora PKO Banku Polskiego.

XII. Klasyfikacje

 1. Generalna – kobiet i mężczyzn.
 2.  Wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
 3. Najlepsza poznanianka i najlepszy poznaniak.
 4. Najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik.

XIII. Zgłoszenia/opłaty

 1. Termin zgłoszeń online upływa w dniu 12 kwietnia 2018 roku lub po osiągnięciu limitu opłaconych zgłoszeń. W dniach 13 i 14 kwietnia 2018 roku zgłoszenia oraz opłaty startowe będą przyjmowane tylko w Biurze Półmaratonu w godzinach jego otwarcia, tzn. od 10.00 do 20.00 (MTP, hala nr 3). Po 14 kwietnia 2018 roku zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 2. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 14 000 osób.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.halfmarathon.poznan.pl lub osobiście w Biurze Zawodów.
 4. Aby zapisać się na półmaraton i otrzymać numer startowy, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wpłacić na rachunek bankowy Organizatora opłatę startową.
 5. Organizator ustala opłaty startowe w poniższych kwotach:
  • zgłoszenia do 28 lutego 2018 roku – opłata 90 zł
  • zgłoszenia 1 – 31 marca 2018 roku – opłata 110 zł
  • zgłoszenia 1 – 12 kwietnia 2018 roku – opłata 130 zł
  • zgłoszenia w dniach 13 i 14 kwietnia 2018 roku – opłata 150 zł.
 6. Każdy zawodnik, który zakupi pakiet startowy 11. PKO Poznań Półmaratonu, otrzyma 20% zniżki na pakiet startowy w 19. PKO Poznań Maratonie im. Macieja Frankiewicza, który odbędzie się 14 października 2018 roku. Warunkiem otrzymania w/w zniżki jest założenie konta na 11. PKO Poznań Półmaraton
  i 19. PKO Poznań Maraton.
 7. Zawodnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora wysokość opłaty startowej w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia do biegu. Po tym czasie konto zawodnika dezaktywuje się. Zawodnik może ponownie aktywować swoje konto pod warunkiem, że limit miejsc nie został wyczerpany. Aby aktywować konto, zawodnik musi kliknąć na swoim koncie internetowym zakładkę „płatność”
  i dokonać płatności.
 8. Ostateczny termin dokonania opłaty startowej online (pod warunkiem, że wcześniej nie został osiągnięty limit opłaconych zgłoszeń) to 12 kwietnia 2018 roku.
 9. Prawo bezpłatnego startu w półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do 14 kwietnia 2018 roku, mają:
  • zawodnicy, którzy w 10. PKO Poznań Półmaratonie zajęli miejsca I-III
   w kategoriach wiekowych; istnieje możliwość scedowania bezpłatnego startu na inną osobę (aby tego dokonać, należy skontaktować się z Biurem Zawodów),
  • zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie wcześniejsze 10 edycji Poznań Półmaratonu,
  • zawodnicy startujący w półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych przez POSiR,
  • zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora POSiR (indywidualne przypadki losowe) na pisemny wniosek zainteresowanego,
  • zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora konkursów,
  • pacemakerzy,
  • zawodnicy kontraktowi,
  • goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie Organizatora.
 10. Prawo do 25% zniżki od opłaty startowej mają posiadacze karty „Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej“. Karty Rodziny Dużej z innych miast nie uprawniają do zniżki 25%.
 11. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy biegowe organizowane przez POSiR.
 12. Zawodnik może przenieść swój numer startowy na innego biegacza, który jest zapisany, ale nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2018 roku Aby to zrobić, musi wypełnić formularz do przeniesienia uczestnictwa znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika na stronie internetowej Półmaratonu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój numer startowy na innego zawodnika.

XIV. Nagrody

 1.  Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary.
 2. Zwycięzcy I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet
  i mężczyzn otrzymują zwolnienie z opłaty startowej w 12. PKO Poznań Półmaratonie 2019 roku, z możliwością przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 3. Zwycięzcy w kategorii „najlepszy poznaniak i najlepsza poznanianka” otrzymują puchary.
 4. Zwycięzcy w kategorii „najstarsza uczestniczka i najstarszy uczestnik” otrzymują puchary.
 5. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn:
  • I miejsce – 8000 PLN
  • II miejsce – 6000 PLN
  • III miejsce – 4000 PLN
  • IV miejsce – 3000 PLN
  • V miejsce – 2000 PLN
  • VI miejsce – 1000 PLN
 6. Bonus za pobicie rekordu trasy poznańskiego Półmaratonu dla pierwszej kobiety (czas poniżej 01:09:53 ) i pierwszego mężczyzny (czas poniżej 01:02:00 ) wynosi 10 000 PLN.
 7. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-III) i generalnej mężczyzn (miejsca I-III) przysługują biegaczom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 8. Wszyscy uczestnicy Półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin, otrzymują medal.
 9. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy po uzyskaniu wyników badań antydopingowych. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na podany rachunek bankowy jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. Druk do pobrania.
 12. Spośród wszystkich biegaczy, którzy ukończą 11. PKO Poznań Półmaraton zostanie rozlosowanych:
  • 11 nagród pieniężnych o wartości 1000 zł brutto każda,
  • komplet czterech opon od Bridgestone,
  • weekend dla 2 osób w Sheraton Prague Charles Square Hotel,
  • akredytacja prasowa na mecz domowy klubu Lech Poznań,
  • koszulka z autografem piłkarzy klubu Lech Poznań,
  • piłka z autografami piłkarzy klubu Lech Poznań.

Losowanie odbędzie się 15 kwietnia 2018 roku po biegu na scenie w strefie mety. Warunkiem udziału w losowaniu jest wrzucenie przez zawodnika kuponu do urny. Kupon stanowi integralną część numeru startowego zawodnika. Należy go oderwać i wrzucić do urny znajdującej się przy wyjściu do Biura Zawodów w dniach 13-14 kwietnia 2018 r. Obecność przy losowaniu jest nieobowiązkowa.

XV. Kontrola antydopingowa

 1. Zdobywcy I, II, III, IV miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn będą poddawani kontroli antydopingowej (w tym EPO).
 2. W przypadku stwierdzenia obecności środków dopingowych zabronionych zgodnie z listą WADA w próbce „A”, zawodnik jest informowany o możliwości badania próbki „B” na własny koszt. Pozytywny wynik badania próbki „B” powoduje automatyczną dyskwalifikację zawodnika.
 3.  Organizator nie prowadzi postępowania odwoławczego, wyjaśniającego lub dyscyplinarnego w oparciu o wytyczne Światowej Agencji Antydopingowej, polskich przepisów antydopingowych, przepisów IAAF i PZLA.

XVI. Wyniki

 1. Nieoficjalne wyniki Półmaratonu będą zamieszczone na stronie www.halfmarathon.poznan.pl bezpośrednio po biegu.
 2. Wyniki oficjalne biegu będą zamieszczane na stronie www.halfmarathon.poznan.pl po uzyskaniu ostatecznego protokołu z badań antydopingowych.

XVII. Żywienie

 1. W dniu 14 kwietnia 2018 roku na terenie MTP – Hala nr 3, w godz. 12.00 – 20.00, odbędzie się Pasta Party.
 2.  Dla uczestników Półmaratonu udział w Pasta Party będzie bezpłatny. Podstawą wydania porcji makaronu będzie bon żywieniowy stanowiący integralną część numeru startowego zawodnika. Należy go oderwać i przekazać w punkcie wydawania posiłku.
 3. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymają:
   • w strefie mety – owoce, cukier, czekoladę i napoje,
   • po opuszczeniu strefy mety – ciepły posiłek.

XVIII. Depozyty

 1. Depozyty znajdować się będą w pobliżu met yPółmaratonu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (hala nr 3A).
 2.  Zawodnicy oddadzą swoje rzeczy do depozytu zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi w godzinach od 8:15 do 9:30.
 3. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie odpowiada.

XIX. Noclegi

 1. Organizator zapewni bezpłatne noclegi z 14/15.04.2018 roku pierwszym 600 zawodnikom Półmaratonu, którzy zaznaczą rezerwację noclegu w formularzu rejestracyjnym.
 2. Nocleg zapewniony będzie w halach sportowych przy ul. Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu.
 3. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
 4. Zawodnicy przyjmowani będą na nocleg w dniu 14.04.2018 roku za okazaniem numeru startowego.

XX. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań (zwane dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Półmaratonie. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku
  w materiałach promocyjno reklamowych wydawanych przez POSiR. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenia danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem Półmaratonu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Półmaratonu.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronion
  i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora (Poznań Maraton, Poznań Półmaraton) jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

XXI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewni opiekę medyczną na starcie, trasie i mecie biegu.
 2.  Wszyscy uczestnicy Półmaratonu będą ubezpieczeni w czasie trwania biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Zawodnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Półmaratonie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej
  w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Zawodnika.
 5. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Półmaratonu będą mogli po biegu skorzystać z bezpłatnych masaży i natrysków.
 6. Zabrania się wnoszenia na trasę Półmaratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Zawodników. Na miejsce Półmaratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych.
 7. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Półmaratonie oraz protesty dotyczące wyników Półmaratonu można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora (info@halfmarathon.poznan.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (POSiR, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań), w terminie 3 dni od daty zakończenia Półmaratonu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji
  i nagród.

Dyrektor POSiR Poznań, grudzień 2017 roku
Zbigniew Madoński