„Kranówka” na Poznańskim Półmaratonie

Podobnie jak w zeszłym roku, uczestnicy 11. PKO Poznań Półmaratonu będą pić na trasie wodę dostarczoną przez poznańskie wodociągi.

O tym, że woda z kranu jest zdrowa, czysta i zdatna do spożycia przekonuje Aquanet od lat w swoich kampaniach reklamowych. Argumentów przemawiających za piciem wody z kranu jest wiele. Dlaczego więc warto pić poznańską kranówkę?

Przede wszystkim ze względu na jej cenę, która wynosi 4,78 zł za 1 m3 wody. Często trudno wyobrazić sobie jaka to ilość, ale 1 m3 to 1000 litrów, czyli dla zobrazowania 4000 kubków herbaty, 1000 butelek wody czy 20 pralek z praniem.

Kolejnym argumentem jest wysoka jakość poznańskiej kranówki. Nad jakością wody do picia czuwa Laboratorium Aquanetu, które posiada wszelkie możliwe certyfikaty badawcze oraz odpowiednio wykształcony i doświadczony personel. Laboratorium od lat bada jakość wody pitnej, zarówno na Stacjach Uzdatniania, jak i w wielu punktach sieci miejskiej Poznania. Rocznie pobiera od 10000 – 15000 próbek wody, w których wykonuje badania od 100000 – 150000 analiz fizyczno-chemicznych i biologicznych. Badaniami wody, oprócz Aquanetu i Sanepidu, zajmują się także poznańskie uczelnie wyższe i co warte zauważenia nie odnotowano dotychczas żadnych rozbieżności w wynikach badań próbek poznańskiej wody do picia pomiędzy Laboratorium Aquanet a ww. instytucjami. Wszystkie badania wskazują na wysoką jakość i bezpieczeństwo spożycia wody pitnej w Poznaniu.

Woda dostarczana przez Aquanet jest zatem bezpieczna dla zdrowia, ale co ważniejsze zawiera wysokie stężenia dwóch drogocennych dla organizmu człowieka pierwiastków – wapnia i magnezu, zwanych potocznie „pierwiastkami życia”. To one odpowiadają za utrzymanie prawidłowej gospodarki elektrolitycznej człowieka, uzupełniają braki w diecie i zmniejszają ryzyko zachorowalności na choroby układu krążenia. Szacuje się, że w typowej dziennej diecie przeciętnego Polaka brakuje 30% tych niezbędnych dla zdrowia biopierwiastków. Woda z kranu nie tylko zaspokaja pragnienie, ale pozwala niwelować ich niedobory. Wapń i magnez są bowiem znacznie łatwiej przyswajalne z wody niż z pożywienia, sam magnez zawarty w wodzie wchłania się 30 razy lepiej niż zawarty w pożywieniu.

Dla osób aktywnych fizycznie oraz uprawiających sport to ważne informacje, gdyż to im w szczególności zaleca się picie wody z dużą zawartością mikroelementów przed, w trakcie i po znaczącym wysiłku fizycznym. W ten sposób zapobiega się odwodnieniu organizmu i uzupełnia wypocone sole mineralne.