Oficjalne wyniki

Informujemy, że Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji otrzymały z Instytutu Sportu – Zakładu Badań Antydopingowych w Warszawie wyniki badań antydopingowych. W przebadanych próbkach pobranych od zawodników zajmujących miejsca I do IV nie wykryto obecności żadnych środków dopingowych zabronionych zgodnie z „Listą Zabronioną WADA 2017”.

W związku z powyższym Organizator uznaje wyniki 10. PKO Poznań Półmaratonu za oficjalne.
Ostatecznie jubileuszową edycje półmaratonu ukończyło 10 398 zawodników z 22 państw.

Jednocześnie informujemy, że na stronie fotomaraton.pl można pobierać dyplomy ukończenia biegu.